Gudstjenesteoversikt

Velkommen til gudstjeneste i Høvåg kirke

U2 messe 25. mai

En U2-messe er en gudstjeneste bygd opp rundt låtene og tekstene til den irske ...

Kristi himmelfartsdag 25. mai

Gudstjeneste på Havglimt kl 11 ved sokneprest Skjerdal og repr fra NMS. Oppmøte...

Reformasjonsjubileum

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshan...

Kirkens årsmøte 2017

Vel møtt til kirkens årsmøte 19. febr kl 12.30.

Nytt misjonsprosjekt

Høvåg menighet vil i 2017 og 2018 støtte Misjonsalliansens arbeid i Ecuador.

Gi med mCASH

Ikke kontanter, gi med mobilen. Gi dagens kollekt, til ungdomslederstillingen e...

Støtt ungdomsarbeidet i Høvåg

Les her for mer informasjon!

Ungdomsåret 2016/2017

Agder og Telemark bispedømme har i skoleåret 2016/2017 fokus på ungdomsarbeid m...

Sisters

Sisters er en disippelgruppe for jenter i ungdomsskolen og videregående.

Kontakt oss

Høvåg menighet
4770 Høvåg
Telefon: 48 95 57 88
Send epost

Høvåg Bedehus
Leder av Bedehusstyret Fredrik Nagell-Dahl
Telefon: 928 98 093
Send epost

Se Høvåg-kalenderen i PDF-format.

Kalender

24. mai 2017 | Logg inn | Powered by Agrando