Starter i Høvåg 3. sept.

For de på videregående og oppover. Høvåghallen kl 19 - 21

Menighetstur

Bli med på tur 8. - 10. september.

Gospel Explosion

Velkommen med på korøvelser på torsdager og konsert 11/11.

Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant!

Gudstjenesteoversikt

Velkommen til gudstjeneste i Høvåg kirke

Reformasjonsjubileum

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshan...

Kirkens årsmøte 2017

Vel møtt til kirkens årsmøte 19. febr kl 12.30.

Nytt misjonsprosjekt

Høvåg menighet vil i 2017 og 2018 støtte Misjonsalliansens arbeid i Ecuador.

Gi med mCASH

Ikke kontanter, gi med mobilen. Gi dagens kollekt, til ungdomslederstillingen e...

Støtt ungdomsarbeidet i Høvåg

Les her for mer informasjon!

Kontakt oss

Høvåg menighet
4770 Høvåg
Telefon: 48 95 57 88
Send epost

Høvåg Bedehus
Leder av Bedehusstyret Fredrik Nagell-Dahl
Telefon: 928 98 093
Send epost

Se Høvåg-kalenderen i PDF-format.

Kalender

25. juli 2017 | Logg inn | Powered by Agrando