Givertjeneste

Menigheten i Høvåg er takknemlig for alle gaver som kommer inn til arbeidet. Her er de aktuelle kontonumrene:

Høvåg bedehus: 2913.10.19546
Høvåg bedehus «Innfødte Evangelister»: 2913.10.25090
Høvåg menighetsråd: 2913.50.02397
Ungdomslederstillingen: 2913.10.13874

Beløp over 500 kr kan gi skattetrekk. Øvre grense for skattefrie gaver i 2016 er kr 25 000 per person.

 

21. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando