Aktiviteter for voksne

Valgresultat

Det var god oppslutning om kirkevalget. 284 stemte på menighetsrådskandidatene ...

Bønnemøter på Høvåg Bedehus

Joh. 16,24: " Be og dere skal få, så deres glede skal være fullkommen ."

Midt i livet - kvelder

På disse kveldene tar vi opp forskjellige temaer som angår de fleste av oss.

70+ (Eldres hyggestund)

Samlinger på bedehuset hver siste onsdag i måneden.

21. september 2018 | Logg inn | Powered by Agrando