Høvåg kirke


 

Her i denne steinkirken har Høvågfolk kommet sammen til gudstjeneste fra tidlig på 1100-tallet. De første 600 årene hadde kirken bare en ca 10 m lang sal uten benker, det som nå er østfløyen (ikke synlig på bildet). Vestfløyen ble ferdig i 1768, nordfløyen med nåværende hovedinngang kom i 1828, og tre år senere var tårnbygget ferdig. De siste 170 årene har eksteriøret stort sett vært uforandret.
 

I 1723 kjøpte allmuen den lille steinkirken av kong Fredrik 4, som var kommet i pengevansker etter Den store nordiske krig. Det ble derfor menigheten i Høvåg som selv kom til å eie, vedlikeholde og bygge ut kirken fra tidlig på 1700-tallet.

 

Kirkerommet har en uvanlig form, som en T. Alteret er plassert i sentrum; der de tre fjøyene møtes.

Tidligere hadde hver kirkebenk ei dør med navn på gårdene som hadde rett til sitteplass der, de største gårdene fremst i kirken, de minste bakover. En av de gamle dørene er restaurert og plassert ved klokkerstolen til høyre for alteret. Dagens benker er fra 1935.

 

Altertavla er satt sammen av tre bilder, et såkalt triptyk. Tanken er at bildene på kantene skal støtte budskapet i sentrumsbildet, der vi finner den oppstandne Kristus. Vi ser at kvinnen på venstre side vender seg mot ham med korset og nattverdskalken i hendene sine.Hun kalles Fides, som er latinsk for troen. Kvinnen på øyre side holder et anker, et mye brukt symbol for håpet, og hun kalles Spes, som er et latinsk ord for det samme. Fuglen som hun har i høyre hånd, er vanskeligere og tolke, men mest sannsynlig blir det spilt på Fugl Føniks-motivet. I en gammel egyptisk myte stiger Fugl Føniks opp av asken den tredje dagen etter at han gikk til grunne. I ur-kirken så en et bilde på Kristi død  og oppstandelse i dette. Kristusbildet i midtfeltet uttrykker også kjærligheten. Sammen leder bildene tanken til de tre oldkirkelige dydene: troen, håpet og kjærligheten (1. Korinterbrev 13.3) Altertavla er malt ca. 1620 av en ukjent kunstner. Ca år 1900 ble den malt hvit med røde stafferinger. Dagens altertavle er et resultat av restaureringsarbeidet i 1934.

 

Prekestolen ble fast inventar i kirkene etter reformasjonen (1536), da prekenen ble et hovedelement i gudstjenesten. I Aust-Agder kom de første prekestolene midt på 1600-tallet, og prekestolen i Høvåg kirke er en av de eldste, fra ca. 1660. Fram til midt i 1930-årene var den plassert over altertavla. Bildene på utsiden viser Bibelens fire evangelister.

 

 

Kirkeskipet PRØVEN er en fregatt i miniatyr. En av bygdas mange skippere, Abraham Halvorsen fra Trøde, gav det til kirken i 1834.

Kirkeskipet er en såkalt votivgave, en takk til Gud for at en fare ble avverget. Abraham Halvorsen seilte fra København med miniatyrskipet i kornlasten. Han kom vel fram til Norge, og i dag henger det i kirkens hovedskip med baugen pekende mot alteret og altertavla der Kristus er i sentrum.

Kirkeskipet symboliserer kirken i den vide betydningen; Flokken av troende som samles om Guds ord og sakramentene. Denne kirken må kjempe seg mot målet og forsvare seg mot truende farer. Den er en stridende kirke (ecclesia militans).

 

Lad Kirke-Skibet faa

Ti Tusind Stød påå Side

Dog skal vel Jesus vide

Hvor det sin Havn skal naa

                        (Kingo 1689)

Orgelet
er fra 1966, da kirken ble restaurert siste gang. Det første orgelet fikk kirken i 1904. Det var et lite instrument med bare 5 gjennomgående stemmer, mens det orgelet vi i dag lytter til ved gudstjenestene har 15.

 

Et krusifiks
og 2 lysestaker i massivt sølv står på alteret under gudstjenesten. I følge et gammelt sagn er dette hittegods fra et skip som på vei til Russland forliste ved Tavlene utenfor Ulvøysund. Lysestakene er litt skeiv i føttene, noe som kan passe med tanken på at de har vært plassert på en skråttstilt hylle som vitnok fantes bak på ”poppen” på mange seilskuter.

Krusifikset er sannsynligvis fra katolsk tid, i likhet med en vievannskjele so tilhører kirken, men som i dag befinner seg i Universitetets oldsakssamling i Oslo.  
    

 


Tekst: Håkon Lilleholt     Foto: Vidar Corn Jessen  

Last ned Kirkefolderen som PDF s.1        Last ned Kirkefolderen som PDF s.2 

Det er utgitt en fyldig og interessant bok om Høvåg kirke, skrevet av Vidar Corn Jessen. Ønsker du og kjøpe den, kontakt Høvåg menighetskontor. Tlf. 37 26 81 92
E-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no
Pris: Kr. 300,-  Beløpet kan innbetales til kontonr.: 2913 50 02397. Boken kan hentes på menighetskontoret.

For mer utfyllende historikk og presentasjon av Høvåg kirke klikk her.

 

 Kalender


K = Kirka | B = Bedehuset


 • torsdag 4. september

  • 10.30 Babysang (B)

 • lørdag 6. september

  • 19.30 PUSH (B)

 • søndag 7. september

  • 11.00 Høymesse (K) ved sokneprest Vaags. Dåp. Kvartetten synger.
  • 13.00 "Kom deg ut dagen" i samarbeid med Høvdingen. Oppmøte ved kirken.
  • 19.00 Konfirmantpresentasjon(K) ved sokneprest Skjerdal. Lill May Vestly er gjest. Kristin Dahl synger.

 • mandag 8. september

  • 17.15-17.45 Øvelse Miniklang (B)
  • 17.15-17.45 Øvelse Knøtteklang (B)
  • 19.30-21.00 Sisters


Lenker

Kirken.no
Bibelen.no
Kirkesøk.no 


Dagens bibelvers
© Høvåg kirke og bedehus | Redaktør: Terje S. Skjerdal | Utviklet av Netlab | Oppdateres med eRedaktør